Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước

250.000.000 

Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước rất dễ uống và thẩm thấu nhanh, cung cấp hàm lượng Fucoidan có trong mỗi chai gấp 10 lần so với dạng viên.